Aantal dagen tot 19 oktober 2024:

0
0
Years
:
2
6
2
Dagen
:
1
1
Hours
:
2
9
Minutes
:
4
9
Seconds
:
0
0
Items

Sorry, the time is up.

 Datums RUILBEURZEN HTC vzw Ons Adres en openingsuren


Historiek
In 1986 ontstond er binnen een kleine groep van modeltreinliefhebbers en modelbouwers het verlangen om in groep hun hobby naar buiten te brengen. Hun belangrijkste doelstelling was om de modelbouw in al zijn facetten dichter bij het grote publiek te brengen. Dit resulteerde in een eerste weliswaar kleine expo.

uit deze groep enthousiastelingen ontstond de "HOESELTSE TREINCLUB"

DOELSTELLING
mensen met een gemeenschappelijke interesse samenbrengen om in groepsverband en in een gezellig kader hun hobby uit te oefenen. Daarnaast heeft de club één grote externe doelstelling : het promoten van de modelbouw als hobby.

VOOR WIE ?
Om deel uit te maken van de club moet je niet voldoen aan voorwaarden of kwalificaties.
Al wie gek is van, op en/of door treinen is van harte welkom.

Het ledenbestand bestaat enerzijds uit infoleden, trainspotters,
kletskousen (zij die al menige baan bedacht, doordacht, besproken,... hebben)
en werkende leden (zij die de bielsen dragen, sporen leggen, huizen bouwen, ...).CLUBWERKING
Elke maandag van 13u - 18u30- en vrijdagavond vanaf 20u00 - 23u30 zijn we op post. De clubavonden worden gevuld met:

• informatie over nieuwigheden
• video-, film- en/of dia-avonden
• voordrachten en gespreksavonden met gastsprekers
• geven van modelbouwcursussen
• werken aan de grote gemeenschappelijke clubbaan
• uitwisselen van ervaring
• bezoek aan en van andere clubs
• uitstappen naar expo's in binnen- en buitenland
• organiseren van evenementen als ruilbeurzen en expo's
• groepsreizen
• rijden met de trein
• ....................